Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

ZAVRŠENA SAVJETOVANJA

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM USKRSNIH BLAGDANA 2022.

 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK

 

Dana 31. srpnja 2021. godine stupio je na snagu Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 84/21.), koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na svome području.

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću traje do 31. siječnja 2022. godine.

Sukladno navedenom u nastavku se nalazi nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stupnik zajedno s Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stupnik.

 

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

PRORAČUN OPĆINE STUPNIK ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2023. I 2024. GODINU

 

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM USKRSNIH BLAGDANA

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVVREDI 2021.2023

 

PRORAČUN OPĆINE STUPNIK ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022. I 2023. GODINU

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU ZA 2021. GODINU

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2021. GODINU

 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2021. GODINU

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA 2020.

TREĆE IZMJENE PROGRAMA  POTPORA POLJOPRIVREDI OPĆINE STUPNIK

ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020.  GODINA

ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK

ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP I NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA, DIJELOVA NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I CESTOVNOG ZEMLJIŠTA OPĆINE STUPNIK

Odluka o zakupu zemljišta na javnim površinama

ODLUKA O PRODAJI ROBE IZVAN PRODAVAONICA NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK

ODLUKA O KRITERIJIMA OSTVARIVANJA PRAVA IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU POMOĆ ZA OPREMU NOVOROĐENOG DJETETA

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM USKRSNIH BLAGDANA

ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

 

ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA

 

ODLUKA O VRIJEDNOSTI BODA ZA OBRAČUN KOMUNALNE NAKNADE

PRORAČUN OPĆINE STUPNIK ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021. I 2022. GODINU

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I SPORTU OPĆINE STUPNIK ZA 2020. GODINU

 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE STUPNIK ZA 2020. GODINU

 

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK U 2020. GODINI

 

PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI STUPNIK ZA 2020. GODINU

 

ODLUKA O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI UMIROVLJENICIMA I DRUGIM OSOBAMA POVODOM BOŽIĆNIH BLAGDANA

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

JAVNO SAVJETOVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U POSTUPKU DONOŠENJA STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE STUPNIK ZA RAZDOBLJE OD 2018.-2025. GODINE

 

1.JAVNI UVID – PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK

Općina Stupnik izlaže na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Stupnik. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja, s popratnom dokumentacijom, može se od 18. svibnja do 04. lipnja 2018. godine izvršiti radnim danom od 09:00 do 13:00 sati u prostorijama Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Stupnik u roku od 30 dana.

Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stupnik moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime, i adresu podnositelja, te se dostavljaju na adresu Općine Stupnik zaključno sa 04. lipnja 2018. godine.

 

1.JAVNO SAVJETOVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA MLADIH OPĆINE STUPNIK

 

2.JAVNO SAVJETOVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE STUPNIK ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

 

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u postupku izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za razdoblje 2017.-2022. godine.

Također je donijeta Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za razdoblje od 2017.-2022. godine.

Javno savjetovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za razdoblje od 2017.-2022. godine provodi se sukladno članku 22. st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br.94/13 i 73/17), a radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti i trajati će od 27. ožujka do 27. travnja 2018. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dati zaključno s 27. travnja 2018. godinena adresu elektronske pošte: opcina-stupnik@stupnik.hr putem objavljenog obrasca za sudjelovanje o nacrtu općeg akta (niže u dokumentaciji).

Uvid u nacrt Plana može se izvršiti na web stranici Općine Stupnik ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stupnik.

 

Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje dvorane u zgradi – sjedištu Općine Stupnik pravnim i fizičkim osobama

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s tim u redu, ali ako se želite, možete se odjaviti. Prihvati Pročitaj više

Wildcard SSL