Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Ostali dokumenti

 • Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.pdf

 • Procedura zaprimanja i provjere računa.pdf

 • Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Stupnik-revizija 1.pdf

 • Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za 2015.godinu.pdf

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu.pdf

 • Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja 2015.pdf

 • Godišnji plan natječaja 2017. Udruge.xls

 • Dodijeljene potpore bespovratna sredstva i donacije 2015.pdf

 • Strateški razvojni program Općine Stupnik.pdf

 • Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije 2014..docx

 • Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije 2016.doc

 • Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije 2013..docx

 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2016. godinu.pdf

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu.pdf

 • Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini iz Proračuna Općine Stupnik za 2017. godinu.xls

 • CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA.pdf

 • Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017.-2020. godina.pdf

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu.pdf

 • Izvješće o radu Općinskog načelnika srpanj-prosinac 2017. godine.pdf

 • Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije u 2017. godini.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2017. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2017. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

 • Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu.pdf

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu.pdf

 • Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2017. godinu.pdf

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu.pdf

 • Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2017. godinu.pdf

 • Plan gospodarenja otpadom Općine Stupnik za razdoblje 2017.-2022..pdf

 • Procjena rizika od velikih nesreća Općina Stupnik.pdf

 • Plan upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2019. godinu.pdf

 • Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stupnik 2018.-2025..pdf

 • Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2019.pdf

 • Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu.pdf

 • Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu.pdf

 • Izvješće o radu Općinskog načelnika za period srpanj-prosinac 2019. godine.pdf

 • Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2019. godinu.pdf

 • Plan zaštite od požara.pdf

 • Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019..pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2019..pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019..pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019..pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019..pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019..pdf

 • IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA siječanj - lipanj 2020.doc

 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021..doc

 • Plan upravljanja imovinom za 2021..doc

 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stupnik za razdoblje od 2021. do 2024..docx

 • IZVJEŠTAJ Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima 2020.doc

 • Izvješće o stanju u prostoru 2016.-2020..docx

 • Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim igralistem.doc

 • Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera 2020..doc

 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 2020..doc

 • Izvješće o stanju sustava civilne zaštite 2020..doc

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021..rtf

 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2020.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2020.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2020..doc

 • Izvješće o radu Općinskog načelnika za period srpnj - prosinac 2020.doc

 • Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa 2020.doc

 • Izvješće o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2020..doc

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu 2020.doc

 • Izvješće o radu Općinskog načelnika siječanj - lipanj 2021.doc

 • Izvješće Stupnički komunalac d.o.o. 2020. godina.docx

 • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti- Upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.pdf

 • Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2020..doc

 • Procjena rizika od velikih nesreća.docx

 • Plan upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2022 godinu.docx

 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022.docx

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022..doc

 • Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021.docx

 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2022-2025.docx

 • 2022 Prijedlog programa mjera Općina Stupnik,2022. -DDD -.doc

 • 2022 Provedbeni plan Općina Stupnik,DDD-2022.doc

 • Procedura-o-izdavanju-i-obračunu-naloga-za-službeno-putovanje.docx

 • Izvještaj o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u 2021.pdf

 • IZVJEŠTAJ Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima 2020.doc

 • Procedura stvaranja ugovornih obveza.doc

 • Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištem.doc

 • Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021..doc

 • Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021..docx

 • Izvješće o poslovanju Stupničkog komunalca d.o.o. 2021..doc

 • Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera 2021..docx

 • Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća.docx

 • Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2021.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu 2021.doc

 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2021.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2021.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2021.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 2021.doc

 • Izvješće o radu općinskog načelnika za period srpanj prosinac 2021.doc

 • RJESENJE_O_OTVARANJU_POJEDINACNOG_ISPRAVNOG_POSTUPKA_Z-8786-2022.pdf

 • Procedura-zaprimanja računa- Općina Stupnik.docx

 • Izvješće o radu Općinskog načelnika sijecanj - lipanj 2022.doc

 • PRAVILNIK O BLAGAJNIČKOM POSLOVANJU.docx

 • Očitovanje na primjenu cjenika_Eko_Flor_ 2022.doc

 • Suglasnost na primjenu cjenika za obavljanje JU sakupljanja komunalnog otpada 2022.doc

 • Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2021. godinu.doc

 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda 2023.docx

 • Plan upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2023. godinu.docx

 • Pravilnik o blagajničkom poslovanju.pdf

 • Procedura zaprimanja e-računa.pdf

 • Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeno putovanje.pdf

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Stupnik za 2023.docx

 • Analiza o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Stupnik za 2022.docx

 • Izvještaj o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima u 2022.pdf

 • Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Stupnik za 2023. godinu.doc

 • Izvješće o izvršenju Plana djelovanja prirodnih nepogoda za 2022. godinu.docx

 • Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera 2022.docx

 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 2022..doc

 • Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu 2022.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2022.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada 2022.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 2022.doc

 • Izvješće o radu Općinskog načelnika srpanj - prosinac 2022.doc

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s tim u redu, ali ako se želite, možete se odjaviti. Prihvati Pročitaj više

Wildcard SSL