Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno i puno radno vrijeme

102

Primajte ažuriranja u stvarnom vremenu izravno na svom uređaju, pretplatite se sada.

RADNO MJESTO: Radnik – Vrtlar – 1 izvršitelj/ica

Mjesto rada – Općina Stupnik

Radni odnos se zasniva na neodređeno i puno (40 sati tjedno) radno vrijeme, uključuje obavezan probni rad.

 

Uvjeti:

 • SSS – završena srednja škola tehničkog ili agronomskog smjera
 • Radno iskustvo – minimalno 5 godina na istim poslovima
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

Osobe koje ispunjavaju navedene uvjete, dužne su dostaviti:

 • Vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Presliku osobne iskaznice s obje strane ili drugi dokaz o državljanstvu
 • Presliku vozačke dozvole s obje strane
 • Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba)
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)

 

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (članak 53. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19).

 

Opis radnog mjesta:

 • Samostalno obavlja i vodi poslove održavanja i izgradnje
 • Radi sve poslove vezane za prijevoz, prikupljanje, razvrstavanje i deponiranje komunalnog otpada, prikupljanje i postupanje s glomaznim i drugim otpadom
 • Rukovanje pomoćnim alatima (motorna pila, kosilice i trimeri, bušilica, brusilica, vibro nabijači itd.)
 • Ovlašten je obavljati sve poslove na području održavanja zelenila ( košnja trave, humusiranje, plijevljenje, grabljanje)
 • Piljenja i rušenja manjih stabala
 • Sadnja sezonskog cvijeća
 • Sadnja grmova, stabala i ostalog raslinja
 • Zalijevanje svih biljaka i zelenih površina
 • Obrezivanje svih grmova, biljaka i živica
 • Održavanje zelenih površina čistim
 • Odstranjivanje korova
 • Čišćenje i održavanje puteva/staza
 • Upravljanje jednostavnim vozilom u svrhu lakšeg izvršenja poslova na uređenju zelenih površina (B kategorija)
 • Vrši dnevni pregled radne opreme i pomoćnih alata, održavanje radne opreme i pomoćnih alata (pranje, podmazivanje i sl.)
 • Obavlja sve poslove iz grupe komunalnih djelatnosti te obavlja i druge poslove koji po svojoj prirodi spadaju u poslove radnog mjesta, odnosno poslove u okviru djelatnosti Društva
 • U svakom trenutku odgovoran je za očuvanje ugleda Društva kojega svojim ponašanjem ne smije narušavati, te obavlja i druge poslove na temelju naloga rukovoditelja odjela i direktora Društva.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom do 26. travnja 2022. godine na adresu: Stupnički komunalac d.o.o., Gornjostupnička 33, 10 255, (s naznakom – „Prijava na natječaj za radno mjesto Radnik – vrtlar – ne otvaraj“). U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina. Svaki prijavljeni kandidat/kandidatkinja koji ispunjava formalne uvjete kontaktirati će se na kontakt broj naveden u prijavi na natječaj.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Stupnički Komunalac d.o.o. zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

 

Primajte ažuriranja u stvarnom vremenu izravno na svom uređaju, pretplatite se sada.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s tim u redu, ali ako se želite, možete se odjaviti. Prihvati Pročitaj više

Wildcard SSL