OBAVIJEST O SPALJIVANJU BILJNOG OTPADA

 POZIV NA JAVNI UVID PARCELACIJSKOG ELABORATA

 Tvrtka GEOprem d.o.o. Osijek, prema lokacijskoj dozvoli Klasa : UP/I-350-05/11-01/84; Urbroj : 238/1-18-06/1-13-60 izdane u Zagrebu, 06. lipnja 2013.,

izradila je na zahtjev investitora Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3, parcelacijski elaborat za potrebe rješavanja imovinsko – pravnih odnosa u svrhu rekonstrukcije državne ceste D1 na dionici 008  i izgradnje novih sadržaja, kolnika i biciklističke staze u k.o. Stupnik (u Gronjostupničkoj ulici od kućnog broja 1 – 124).

 Ovim putem pozivaju se na uvid i potpisivanje potrebnih dokumenata parcelacijskog elaborata vlasnici parcela preko čijih katastarskih čestica prelazi nova granica odnosno iskolčena parcelacijska linija buduće prometnice.

Izlaganje parcelacijskog elaborata održat će se u prostorijama Općine Stupnik 26. ožujka 2015. u vremenu od 14 do 18 sati.

Molimo Vas da se odazovete pozivu!

OBAVIJEST O PROVEDBI AKCIJE

ORALNOG CIJEPLJENJA LISICA U RH

OPĆINSKO VIJEĆE  I NAČELNIK OPĆINE STUPNIK

UPUĆUJU

 JAVNI  POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Stupnik u 2015. godini

 Prijedlog za dodjelu mogu uputiti: vijećnici Općine Stupnik, radna tijela Općinskog  vijeća, Općinski načelnik i sve pravne i fizičke osobe s područja Općine Stupnik.

 

Javna priznanja Općine Stupnik su:

-          Povelja počasnog građanina Općine Stupnik

-          Priznanje Općine Stupnik

 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku s obrazloženjem te mora sadržavati:

  1. Za pravne osobe (trgovačka društva, ustanove, udruge i druge organizacije)

-          naziv pravne osobe

-         naziv predlagatelja

-         vrstu djelatnosti kandidata za koje se priznanje predlaže

-         obrazloženje

-         ostale podatke koji nisu navedeni, a značajni su za dodjelu priznanja

 

  1. Za fizičke osobe

-          ime i prezime osobe koja se predlaže za dodjelu priznanja

-         ime predlagatelja

-         obrazloženje

 

Prijedloge treba uputiti zaključno sa 15.04.2015. godine na adresu Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik, s naznakom „za dodjelu javnih priznanja“.

 

 

OPĆINA STUPNIK

 

OBAVIJEST -

 

PODJELA USKRSNICE

 

Zaključkom Općinskog vijeća o isplati uskrsnice od 18.02.2015. pozivaju se:

 

UMIROVLJENICI – koji do sada nisu obuhvaćeni popisom, čija mirovina ne prelazi iznos od 2.700,00 kuna, da se jave u Općinu Stupnik do 18. ožujka 2015. godine.

Kao dokaz za ostvarenje prava na isplatu ponijeti posljednji odrezak od mirovine i osobnu iskaznicu.

INVALIDNE OSOBE – koje do sada nisu obuhvaćene popisom, s utvrđenim invaliditetom od 70% i više, da se jave u Općinu Stupnik do 18. ožujka 2015. godine.

Kao dokaz za ostvarenje prava na isplatu ponijeti rješenje i osobnu iskaznicu.

 

NAPOMENA:

NEZAPOSLENE OSOBE – prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Samobor ne moraju dokazivati status, obzirom da su ustupljeni podaci o prijavljenim osobama do 25.02.2015. Nezaposlene osobe prijavljene zavodu nakon 25.02.2015. prilikom prijave za ostvarivanje prava na uskrsnicu moraju dokazati status potvrdom.

REDOVNI STUDENTI – ne moraju dokazivati status, obzirom da su isti dokazali prilikom podjele božićnice upisom u akademsku godinu 2014./2015.

 

PODJELA uskrsnice će biti u dvorani Općine Stupnik, uz predočenje osobne iskaznice, prema sljedećem rasporedu:

 

UMIROVLJENICI I INVALIDNE OSOBE

PREZIME OD  A - I

30.03.2015. OD 09:00-15:00 SATI

UMIROVLJENICI I INVALIDNE OSOBE

PREZIME OD  J - O

31.03.2015. OD 09:00-15:00 SATI

UMIROVLJENICI I INVALIDNE OSOBE

PREZIME OD  P - Ž

01.04.2015. OD 09:00-15:00 SATI
NEZAPOSLENE OSOBE 02.04.2015. OD 09:00-15:00 SATI
REDOVNI STUDENTI 03.04.2015. OD 09:00-15:00 SATI

 

Općina Stupnik

 

OBAVIJEST O POČETKU RADOVA

Dana 19. siječnja 2015. uveden je izvođač na izvedbi radova na izgradnji dijela glavnog sabirnog kolektora GSK 2 sustava odvodnje Općine Stupnik u duljini od 3822 m, koji prolazi trasom Gospodarke ulice, dijela Topoljske, Drobiline, Hrastine i Donjostupničke ulice do Jugove. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 5.283.973,51 kn bez PDV-a, od čega sufinanciranje iz pretpristupnog fonda EU IPARD mjera 301  iznosi  4.715.385,85 kn.

Predviđeni rok izvođenja radova iznosi 8 mjeseci. Promet navedenim ulicama će se odvijati prema odobrenoj privremenoj regulaciji. Promjena na trasi i voznom redu autobusne linije br. 111 neće biti.

NATJEČAJ ZA DODJELU SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI

OBAVIJEST O PROMJENI VOZNOG REDA

 Od 12. siječnja 2015. godine za autobusnu liniju 111, Zagreb (Savski most) – Donji Stupnik – Stupnički Obrež, mijenja se vozni red.

Novi vozni red

 

IZVIĐAČI DONIJELI BETLEHEMSKO SVJETLO U OPĆINU STUPNIK

PODIJELJENI DAROVI DJECI POVODOM DANA SV. NIKOLE  

PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE STUPNIK

POTPISAN SPORAZUM O PARTNERSTVU

Dana 27. studenog 2014. godine potpisan je Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Masterplan za razvoj prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac kao preduvjet za razvoj regije - Izrada studije izvodljivosti projekta“ sa nositeljem projekta Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. i partnerima Zagrebačka županija, Grad Karlovac, Grad Jastrebarsko, Općina Klinča Sela i Općina Stupnik.

Više u nastavku ...  

 

ISPLATA BOŽIĆNICE

 

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA

 

OBAVJEŠTAVAJU  SE UMIROVLJENICI  ČIJA MIROVINA NE PRELAZI IZNOS  OD  2.700,00  KUNA, A KOJI  DO  SADA  NISU  OBUHVAĆENI  POPISOM  DA  SE  JAVE  U  OPĆINU  STUPNIK  DO  05. PROSINCA  2014., KAO  DOKAZ  ZA  OSTVARENJE  PRAVA  NA  ISPLATU  BOŽIĆNICE  PONIJETI POSLJEDNJI  ODREZAK  OD  MIROVINE  I  OSOBNU  ISKAZNICU.

 

OBAVIJEST REDOVNIM STUDENTIMA

 

OBAVJEŠTAVAJU  SE  REDOVNI  STUDENTI  DA  SE  JAVE  U  OPĆINU  STUPNIK  DO  05. PROSINCA  2014.,  KAO  DOKAZ  ZA  OSTVARENJE  PRAVA  NA  ISPLATU  BOŽIĆNICE  PONIJETI  INDEKS ILI POTVRDU FAKULTETA  I  OSOBNU  ISKAZNICU.

 

OBAVIJEST NEZAPOSLENIM OSOBAMA

 

OBAVJEŠTAVAJU  SE  NEZAPOSLENE  OSOBE,  PRIJAVLJENE  NA  HRVATSKOM  ZAVODU  ZA  ZAPOŠLJAVANJE, NAKON 25.11.2014., TE OSOBE KOJE SU PRIJAVLJENE U PODRUČNOM UREDU ZAGREB,  DA  SE  JAVE  U  OPĆINU  STUPNIK  DO  05. PROSINCA  2014.,  KAO  DOKAZ  ZA  OSTVARENJE  PRAVA  NA  ISPLATU  BOŽIĆNICE  PONIJETI  POTVRDU  HZZ-a  I  OSOBNU  ISKAZNICU.

 

NAPOMENA: ISPLATA  BOŽIĆNICE  ĆE  SE  OBAVLJATI  PUTEM  POŠTE  NA  KUĆNU  ADRESU  KORISNIKA  PRAVA, NAKON UVIDA U SLUŽBENE EVIDENCIJE HZMO-a I HZZ-a.

                                                                           OPĆINA STUPNIK

JU-JITSU KLUB MANGETSU OSVOJIO PRVO MJESTO

 Na natjecanju održanom 08.11.2014. na Zagrebačkom velesajmu održan je grappling u kavezu za mlađe dobne skupine od 6 do 15 godina. Klub Mangetsu iz Stupnika osvojio je prvo mjesto, a na natjecanju su sudjelovali i UFK BAN, UFK NOVI ZAGREB, CROMMA, SHAOLIN te JJK URAGAN iz Splita. Odličja su osvojili: 1. mjesto - Josip Kupina, Patrik Huško, Antonio Novačić; 2. mjesto - Marija Filipović, Noa Horvat, Željko Magdić, Filip Kovačević, Marko Javorović; 3. Mjesto - Tara Horvat, Bruna Mihaljević, Antonio Novačić, Ilija Ćubić, David Bilobrk.

OBAVIJEST

DAN SJEĆANJA ŽRTVAMA VUKOVARA

ASFALTIRANO IGRALIŠTE PODRUČNE ŠKOLE

JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE STUPNIK ZA RAZDOBLJE 2014.-2020. GODINE

U PONEDJELJAK 29. RUJNA 2014.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR POVODOM DANA SRCA ORGANIZIRA MJERENJE TLAKA I ŠEĆERA.

 

 MJERENJE ĆE SE PROVODITI BESPLATNO U PROSTORIJAMA OPĆINE STUPNIK,

GORNJOSTUPNIČKA 33, STUPNIK OD 09.30  DO 12.00 SATI.

POZIVAMO SVE ZAINTERESIRANE DA SE ODAZOVU POZIVU

P O Z I V

Općina Stupnik objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu.

Prijavnice za programe javnih potreba možete naći ovdje.

OBAVIJEST O DERATIZACIJI

VAŽNA OBAVIJEST UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

Za pravo na besplatan učenički prijevoz potrebno je:

1.       Ispuniti zahtjev za izdavanje pretplatne karte ili produženje statusa korisnika za 2014./2015., isti ovjeriti u školi, nakon toga u Općini Stupnik te odnijeti u ZET

2.       Ispuniti potvrdu o ostvarivanju prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza (ispunjava roditelj i škola) te istu odnijeti u ZET

Napomena: U ZET se obavezno moraju odnijeti obje potvrde za ostvarivanje prava na besplatan prijevoz.

Zahtjev

Potvrda

 

PONOVLJENI POZIV NA NADMETANJE

za prodaju rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Stupnik

- RADNI STROJ NEW HOLLAND LB 115B-4PS, godina proizvodnje 2006., broj šasije 031058220, broj radnih sati 6243,  registarskih pločica ZG5574BK, registriran do 06/2015,  početna cijena 238.000,00 kuna s PDV-om.

Ponudbeni list

 

 

 

Zahtjev za pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora

 

 

DERATIZACIJA

 

Obavještavamo Vas da će se od 30.6.2014. do 14.7.2014 obavljati akcija sustavne deratizacije u Vašem naselju.

 

 

POZIV NA NADMETANJE

za prodaju rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Stupnik

- RADNI STROJ NEW HOLLAND LB 115B-4PS, godina proizvodnje 2006., broj šasije 031058220, broj radnih sati 6243,   registarskih pločica ZG5574BK, registriran do 06/2015,  početna cijena 238.000,00 kuna

Ponudbeni list

 

 

ASFALTIRANA ULICA JAVORA

 

 

 

 

PRIPREMA ZA ASFALTIRANJE DIJELA GORENSKE ULICE

 

 

 

STANOVNICI STUPNIKA SUDJELOVALI U PRIKUPLJANJU POMOĆI ZA SLAVONIJU

 

Humanitarna akcija prikupljanja pomoći za stanovnike poplavljenih područja organizirana je u Stupniku u vremenu od 19.-22.05.2014. godine. Akciji se odazvalo 192 donatora te sudjelovalo 34 volontera. Prikupljeno je oko 380 paketa odjeće, obuće, hrane, vode, higijenskih potrepština, pelena za djecu i odrasle, igračka, posteljine i ostalog. Ukupno 19 paleta dostavljeno je 27. svibnja 2014. godine u skladište u Vinkovcima.

 

 

GALERIJA

 

 

 

 

PRIGODNOM SVEČANOŠĆU PROSLAVLJEN

DAN OPĆINE STUPNIK

 

 

 

 

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

na području Općine Stupnik

 za izbor članova u Europski parlament

 iz Republike Hrvatske

 

 

Općinski načelnik općine Stupnik objavljuje

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu

II. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Stupnik

 

 

 

OBAVIJEST - PODJELA USKRSNICE

 

Zaključkom Općinskog načelnika o isplati uskrsnice od 31.03.2014. pozivaju se:

UMIROVLJENICI – koji do sada nisu obuhvaćeni popisom, čija mirovina ne prelazi iznos od 2.700,00 kuna, da se jave u Općinu Stupnik do 10. travnja 2014. godine.

Kao dokaz za ostvarenje prava na isplatu ponijeti posljednji odrezak od mirovine i osobnu iskaznicu.

INVALIDNE OSOBE – koje do sada nisu obuhvaćene popisom, s utvrđenim invaliditetom od 70% i više, da se jave u Općinu Stupnik do 10. travnja 2014. godine.

Kao dokaz za ostvarenje prava na isplatu ponijeti rješenje i osobnu iskaznicu.

 

NAPOMENA:

NEZAPOSLENE OSOBE – prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ne moraju dokazivati status, obzirom da su ustupljeni podaci o prijavljenim osobama do 30.03.2014.

Nezaposlene osobe prijavljene zavodu nakon 30.03.2014. prilikom prijave za ostvarivanje prava na uskrsnicu moraju dokazati status potvrdom.

REDOVNI STUDENTI – ne moraju dokazivati status, obzirom da su isti dokazali prilikom podjele božićnice upisom u akademsku godinu 2013./2014.

 

PODJELA uskrsnice će biti u dvorani Općine Stupnik, uz predočenje osobne iskaznice, prema sljedećem rasporedu:

 

UMIROVLJENICI I INVALIDNE OSOBE

PREZIME OD  A - I

14.04.2014. OD 09:00-15:00 SATI

UMIROVLJENICI I INVALIDNE OSOBE

PREZIME OD  J - O

15.04.2014. OD 09:00-15:00 SATI

UMIROVLJENICI I INVALIDNE OSOBE

PREZIME OD  P - Ž

16.04.2014. OD 09:00-15:00 SATI
NEZAPOSLENE OSOBE 17.04.2014. OD 09:00-15:00 SATI
 REDOVNI STUDENTI 18.04.2014. OD 09:00-15:00 SATI

 

 

 

 

 

Općinsko vijeće i načelnik Općine Stupnik upućuju

 

JAVNI  POZIV

 

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Stupnik u 2014. godini

 

Prijedlog za dodjelu mogu uputiti: vijećnici Općine Stupnik, radna tijela Općinskog vijeća, Općinski načelnik i sve pravne i fizičke osobe sa područja Općine Stupnik.

Javna priznanja Općine Stupnik su:

-          Povelja počasnog građanina Općine Stupnik

-          Priznanje Općine Stupnik

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku s obrazloženjem te mora sadržavati:

1. Za pravne osobe (trgovačka društva, ustanove, udruge i druge organizacije)

-          naziv pravne osobe, naziv predlagatelja, vrstu djelatnosti kandidata za koje se priznanje predlaže, obrazloženje, ostale podatke koji nisu navedeni, a značajni su za dodjelu priznanja

2. Za fizičke osobe

-          ime i prezime osobe koja se predlaže za dodjelu priznanja, ime predlagatelja, obrazloženje

Prijedloge treba uputiti zaključno sa 22.04.2014. godine na adresu Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, Gornji Stupnik s naznakom  „za dodjelu javnih priznanja“.

OBJAVA UPISA CESTA

NATJEČAJ ZA DODJELU SUBVENCIJA U POLJOPRIVREDI

Općinski načelnik raspisao je natječaj za dodjelu subvencija u poljoprivredi – stočarstvo za 2014. godinu. Pozivaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa područja Općine Stupnik na podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija. Uz zahtjev se prilaže: dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, originalna potvrda Veterinarske ambulante o broju rasplodne stoke, preslika osobne iskaznice i kartice žiro računa te potvrda Porezne uprave o stanju duga. Natječaju za subvenciju za dodjelu poticaja mogu pristupiti: a)  poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri nadležnoj službi u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, b) korisnici koji imaju prijavljeno prebivalište u Općini Stupnik, te imaju podmirene financijske obveze prema Općini Stupnik. Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, te će biti isključen iz svih općinskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina. Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2014. godine.

ZAVRŠENI RADOVI U STUPNIČKIM ŠIPKOVINAMA

Dio ulice Stupničke Šipkovine pušten je u promet nakon radova asfaltiranja u dužini od 129 metara.

 

 

 

ARHIVA NOVOSTI