Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Zakoni i propisi

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 3. Zakon o općem upravnom postupku
 4. Zakon o upravnim pristojbama
 5. Zakon o prostornom uređenju i gradnji
 6. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
 7. Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
 8. Zakon o komunalnom gospodarstvu
 9. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
 10. Zakon o vodama
 11. Zakon o koncesijama
 12. Pravilnik o ustroju i vođenju registra koncesija
 13. Zakon o proračunu
 14. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
 15. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 16. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 17. Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata
 18.  Zakon o fiskalnoj odgovornosti
 19. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda
 20. Zakon o socijalnoj skrbi
 21. Zakon o pravu na pristup informacijama
 22. Zakon o javnoj nabavi
 23. Zakon o zaštiti i spašavanju

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s tim u redu, ali ako se želite, možete se odjaviti. Prihvati Pročitaj više

Content | Menu | Access panel
Wildcard SSL