Ustanove

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE
sjedište: Gornjostupnička 88, 10255 G.Stupnik
tel: 01/ 6589-131
kontakt osoba: dr. Evica Jurčević, spec.opće medicine

 

ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE
sjedište: Gornjostupnička 88, 10255 G.Stupnik
tel: 01/ 6589-158
kontakt osoba: Andrej Vičić, dr.med.dent.

 

INVITA – POLIKLINIKA ZA GINEKOLOGIJU, INTERNU MEDICINU, ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU I OFTALMOLOGIJU
sjedište: Gornjostupnička 88, 10255 G.Stupnik
tel: 01/ 6589-027
mob: 098/ 1980-360

 

LJEKARNA „BINGULA”
sjedište: Gornjostupnička 88, 10255 G.Stupnik
tel: 01/ 6589-095

 

MRTVOZORNIK
tel: 01/ 3330-722, 01/ 3360-269

 

DIMNJAČARSKI OBRT „ENERGON”
sjedište: Belajske poljice bb, Duga Resa
tel: 047/ 648-978
kontakt osoba: Esad Alagić

 

POŠTANSKI URED
sjedište: Gornjostupnička 33, 10255 G.Stupnik
tel: 01/ 6626-989

 

DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ISPOSTAVA SAMOBOR
HITNA SLUŽBA
sjedište: Gajeva 37, Samobor
tel: 01/ 3330-700

 

DVD STUPNIK
sjedište: Domovićeva 1, 10255 G.Stupnik
tel: 01/ 6589-112
mob: 091/ 6588-118

 

PODRUČNA ŠKOLA STUPNIK
Sjedište: Sv.Benedikta 31, 10255 G.Stupnik
Telefon: 01 / 6588-008
Voditeljica: Zdenka Herceg