Sukob interesa

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

Članak 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine” broj: 90/11) propisuje:

„Sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju se odnos naručitelja i gospodarskog subjekta ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu ili ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%”.
Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Stupnik kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu stavka 1. članka 13. Zakona.