Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Statut i Poslovnik

Statutom se podrobnije uređuje samoupravni djelokrug općine, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Poslovnikom se utvrđuje i uređuje unutarnje ustrojstvo Općinskog vijeće Općine Stupnik , a osobito postupak konstituiranja, izbor, djelokrug i način rada radnih tijela, prava i dužnosti članova, izbor predsjednika i potpredsjednika, odnos vijeća i načelnika, akti vijeća, donošenje proračuna, poslovni red na sjednicama, javnost rada te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s tim u redu, ali ako se želite, možete se odjaviti. Prihvati Pročitaj više

Wildcard SSL