Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

SAVJETOVANJA

JAVNO SAVJETOVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U POSTUPKU DONOŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE STUPNIK ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

 

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je u postupku izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za razdoblje 2017.-2022. godine.

Također je donijeta Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za razdoblje od 2017.-2022. godine.

Javno savjetovanje zainteresirane javnosti u postupku donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za razdoblje od 2017.-2022. godine provodi se sukladno članku 22. st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br.94/13 i 73/17), a radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti i trajati će od 27. ožujka do 27. travnja 2018. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se dati zaključno s 27. travnja 2018. godinena adresu elektronske pošte: opcina-stupnik@stupnik.hr putem objavljenog obrasca za sudjelovanje o nacrtu općeg akta (niže u dokumentaciji).

Uvid u nacrt Plana može se izvršiti na web stranici Općine Stupnik ili osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stupnik.