Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Pristup informacijama

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Stupnik. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

 

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

1. putem pošte na adresu: Općina Stupnik, Gornjostupnička 33, 10255 Gornji Stupnik, ili neposredno Jedinstvenom upravnom odjelu na istoj adresi
2. usmeno, putem telefona na broj 01/6589 300 ili telefaxom na broj 01/6593 988
3. putem elektroničke pošte: opcina-stupnik@stupnik.hr

 

Pisani zahtjev se podnosi na propisanom obrascu i sadrži:

1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

 

Načini ostvarivanja prava:

– neposrednim davanjem informacije
– davanjem informacije pisanim putem
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija podnosi se na propisanom obrascu.

 

 

 

 

 

OTVORENA DOZVOLA

Djelo “Popis registara i baza podataka”, čiji je autor Općina Stupnik ustupljeno je pod Otvorenom dozvolom/Open Licence – The Republic of Croatia.
Bazirano je na djelu koje se nalazi na http://www.stupnik.hr/pristup-informacijama/

Datum posljednje izmjene: u stvarnom vremenu.

 

Službenik za informiranje i zaštitu osobnih podataka – Sanina Jambrek  –  01/6593980

Osoba zadužena za nepravilnosti – Valentina Ivanović  –  01/6593984

Povjerenik za etiku – Mirjana Topić – 01/6593975

opcina-stupnik@stupnik.hr

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s tim u redu, ali ako se želite, možete se odjaviti. Prihvati Pročitaj više

Wildcard SSL