Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Ostali dokumenti

 • Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.pdf

 • Procedura zaprimanja i provjere računa.pdf

 • Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Stupnik-revizija 1.pdf

 • Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za 2015.godinu.pdf

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu.pdf

 • Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja 2015.pdf

 • Godišnji plan natječaja 2017. Udruge.xls

 • Dodijeljene potpore bespovratna sredstva i donacije 2015.pdf

 • Strateški razvojni program Općine Stupnik.pdf

 • Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije 2014..docx

 • Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije 2016.doc

 • Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije 2013..docx

 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće načelnika o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2016. godinu.pdf

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu.pdf

 • Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini iz Proračuna Općine Stupnik za 2017. godinu.xls

 • CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA.pdf

 • Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2017.-2020. godina.pdf

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.godinu.pdf

 • Izvješće o radu Općinskog načelnika srpanj-prosinac 2017. godine.pdf

 • Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije u 2017. godini.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2017. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2017. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

 • Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu.pdf

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu.pdf

 • Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2017. godinu.pdf

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu.pdf

 • Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2017. godinu.pdf

 • Plan gospodarenja otpadom Općine Stupnik za razdoblje 2017.-2022..pdf

 • Procjena rizika od velikih nesreća Općina Stupnik.pdf

 • Plan upravljanja imovinom Općine Stupnik za 2019. godinu.pdf

 • Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Stupnik 2018.-2025..pdf

 • Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2019.pdf

 • Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu.pdf

 • Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu.pdf

 • Izvješće o radu Općinskog načelnika za period srpanj-prosinac 2019. godine.pdf

 • Izvješće o stanju sustava civilne zaštite za 2019. godinu.pdf

 • Plan zaštite od požara.pdf

 • Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019..pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu za 2019..pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019..pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019..pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019..pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019..pdf

 • IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA siječanj - lipanj 2020.doc

 • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021..doc

 • Plan upravljanja imovinom za 2021..doc

 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stupnik za razdoblje od 2021. do 2024..docx

 • IZVJEŠTAJ Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama i nezavisnim vijećnicima 2020.doc

 • Izvješće o stanju u prostoru 2016.-2020..docx

 • Analiza upravljanja i raspolaganja nogometnim igralistem.doc

 • Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera 2020..doc

 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom 2020..doc

 • Izvješće o stanju sustava civilne zaštite 2020..doc

 • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021..rtf

 • Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 2020.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa o korištenju sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 2020.doc

 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2020..doc

 • Izvješće o radu Općinskog načelnika za period srpnj - prosinac 2020.doc

 • Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa 2020.doc

 • Izvješće o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2020..doc

 • Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i sportu 2020.doc

 • Izvješće o radu Općinskog načelnika siječanj - lipanj 2021.doc

 • Izvješće Stupnički komunalac d.o.o. 2020. godina.docx

 • Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti- Upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.pdf

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s tim u redu, ali ako se želite, možete se odjaviti. Prihvati Pročitaj više

Wildcard SSL