Ostali dokumenti

 • Procjena ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.pdf

 • Procedura zaprimanja i provjere računa.pdf

 • Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite Općine Stupnik-revizija 1.pdf

 • Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Stupnik za 2015.godinu.pdf

 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu.pdf

 • Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja 2015.pdf

 • Godišnji plan natječaja 2017. Udruge.xls

 • Dodijeljene potpore bespovratna sredstva i donacije 2015.pdf

 • Strateški razvojni program Općine Stupnik.pdf

 • Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije 2014..docx

 • Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije 2016.doc

 • Dodijeljene potpore, bespovratna sredstva i donacije 2013..docx

 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja za 2016. godinu.pdf

 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje za 2016. godinu.pdf