Osnovni podaci

OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

Sjedište: Gornjostupnička 33, 10255 G.Stupnik

OIB: 90374778256
Tel: 01/ 6589 – 300
Telefax: 01/ 6593 – 988
Web stranica: www.stupnik.hr
e–mail: opcina-stupnik@zg.t-com.hr
Načelnik: Ivan Trgovec, dipl.iur.

Radno vrijeme: ponedjeljak: 8-17 sati

utorak, srijeda, četvrtak: 8-16 sati
petak: 8-15 sati

 

MATIČNI URED

Sjedište: Gornjostupnička 33, 10255 G.Stupnik
Tel: 01/ 6588 – 701

Matičar: Barica Jandrlić

Radno vrijeme sa strankama: srijeda: 9-12 sati