S5 Newsplace - шаблон joomla Книги
Kontakt
Srijeda Svibanj 06, 2015

logo-opcinahr

 

 

Registracija

OPĆINA STUPNIK
OPĆINSKO VIJEĆE

Sjedište: Gornjostupnička 33, 10255 G.Stupnik
Tel: 01/ 6589 – 300
Telefax: 01/ 6593 - 988
Web stranica: www.stupnik.hr
e–mail:


Načelnik: Ivan Trgovec, dipl.iur.

 

Radno vrijeme: ponedjeljak: 8-17 sati
utorak, srijeda, četvrtak: 8-16 sati
petak: 8-15 sati

 

MATIČNI URED

Sjedište: Gornjostupnička 33, 10255 G.Stupnik
Tel: 01/ 6588 – 701

Matičar: Barica Jandrlić

Radno vrijeme sa strankama: srijeda: 9-12 s

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
INFOPAL d.o.o.
Adresa: Kovačićko 14, Gornji Stupnik
Telefon: 01/6589-180
Općina Stupnik – Željko Jakovac
Telefon: 01 / 6593 – 989; 6593 - 981

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektra Zagreb – Pogon Sveta Klara
Adresa: Sisačka 27, 10000 Zagreb
Telefon: 01 / 6515 – 530

OPSKRBA PITKOM VODOM
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Vodoopskrba i odvodnja
Adresa: Patačićkina 1b, 10000 Zagreb
Telefon: 01 / 6163 – 500

ODVOZ KUĆNOG OTPADA
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
Adresa: Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
Telefon: 01 / 6146 – 400

DISTRIBUCIJA PLINA
MONTCOGIM PLINARA d.o.o.
Adresa: Trg Ante Starčevića 2, 10431
Sveta Nedjelja
Telefon: 01 / 3373 - 743

DIMNJAČARSKE USLUGE
DIMNJAČARSKI OBRT „ENERGON"
Adresa: Belajske poljice bb, Duga Resa
Telefon: 047 / 648 – 978
Kontakt osoba: Esad Alagić

ŽUPANIJSKE CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Adresa: Rendićeva 32
10000 Zagreb
Telefon: 01 / 2317 -017

 

ZIMSKA SLUŽBA
VLASTITI POGON OPĆINE STUPNIK
Adresa: Gornjostupnička 33, 10255
G.Stupnik
Telefon: 01 / 6593 – 989

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-11241108-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');