KONTAKTI

naslovna
 

OPĆINA STUPNIK 
OPĆINSKO VIJEĆE


Sjedište: Gornjostupnička 33, 10255 G.Stupnik
Tel: 01/ 6589 – 300
Telefax: 01/ 6593 - 988
Web stranica: www.stupnik.hr
e–mail: opcina-stupnik@zg.t-com.hr

Načelnik: Ivan Trgovec, dipl.iur.

Radno vrijeme:  ponedjeljak: 8-17 sati
utorak, srijeda, četvrtak: 8-16 sati
petak: 8-15 satiMATIČNI URED

Sjedište: Gornjostupnička 33, 10255 G.Stupnik
Tel: 01/ 6588 – 701

Matičar: Barica Jandrlić

Radno vrijeme sa strankama: srijeda: 9-12 sati