Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Jedinstveni upravi odjel

Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova iz samoupravnog djelokruga općine i poslova državne uprave ukoliko su isti prenijeti na općinu, Općinsko vijeće je ustrojilo Jedinstveni upravni odjel Općine Stupnik.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se unutarnje ustrojstvo i djelokrug rada Jednistvenog upravnog odjela..

Jedinstveni upravni odjel:

Pročelnica: Dragana Bedenik

Kontakt: 01/6593 984

Wildcard SSL