Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

JAVNI POZIV za dodjelu subvencija u poljoprivredi Općine Stupnik

Na temelju članka 5. Programa potpora poljoprivredi Općine Stupnik („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 3/18), Općinski načelnik Općine Stupnik raspisuje

1.    Predmet natječaja:                                                                                                                                                                 Poticanje stočarstva kroz uzgoj i držanje rasplodne stoke i krmača, kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava u visini:

a)   350,00 kuna poticaja za mliječnu kravu

b)   300,00 kuna poticaja za junicu (prvotelku)

c)   250,00 kuna poticaja za rasplodnu krmaču

d)   100,00 kuna poticaja za rasplodnu kozu i ovcu

2.    Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencije:                                                                                                                                Natječaju za subvenciju za dodjelu poticaja mogu pristupiti:                                                                                       a)  poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

b) korisnici koji imaju prijavljeno prebivalište u Općini Stupnik, te imaju                          podmirene financijske obveze prema Općini Stupnik

Zahtjevi za subvenciju se dostavljaju na Općinskom obrascu koji se može podići u

Općini Stupnik, uz pripadajuću dokumentaciju.

Uz zahtjev korisnik subvencije treba dostaviti:

–          dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

–          presliku osobne iskaznice

–          originalnu potvrdu Veterinarske ambulante Lučko o broju mliječnih krava,                      junica, rasplodnih krmača, koza i ovaca

–          presliku kartice žiro računa

–          potvrdu Porezne uprave o stanju duga

–          ukoliko je dobivena potpora male vrijednosti iz drugog izvora (županijski ili državni proračun) korisnik dostavlja potvrdu o dodijeljenim sredstvima

Ukoliko je korisnik općinske subvencije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu

dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom stvarnom stanju,

podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u općinski proračun, te

će biti isključen iz svih općinskih subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

3.    Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:                                                                                                                        Općina Stupnik                                                                                                                                                                       Jedinstveni upravni odjel

Gornjostupnička 33

10255 Gornji Stupnik

4.    Vrijeme trajanja natječaja:                                                                                                                                                         Natječaj je otvoren od 06. veljače do 31. prosinca 2018. godine, a zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška sredstava predviđenih u Proračunu Općine Stupnik za 2018. godinu.

5.    Informacije:

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stupnik, Gornjostupnička 33, te na broju telefona 6593-981.

 

Napomena: Godišnji iznos subvencije po korisniku iznosi maksimalno 10.000,00 kuna.

 

OPĆINSKI NAČELNIK                         Bruno Perković

KLASA: 402-10/18-01/1

URBROJ: 238/28-02-18-1

Stupnik, 06. veljače 2018.

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Wildcard SSL