Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Izvješće o provedenoj evaluaciji Lokalne razvojne strategije

Na sjednici Skupštine koja je zaključena 31. prosinca 2021. godine usvojena je interna evaluacija Lokalne razvojne strategije za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

LAG je s provedbom Strategije započeo u 2017. godini a prvi natječaj raspisan je u 2018. godini. Do kraja 2020. godine raspisano je 5 natječaja putem kojih su se korisnicima s područja LAG-a dodijelila sredstva u iznosu 7.441.900,04 kn dok iznos ukupnih investicija, obzirom da su u provedbi mnogih projekata i korisnici snosili dio troškova, iznosi 10.731.204,53 kn.

Izradu interne evaluacije Lokalne razvojne strategije koja obuhvaća period od početka provedbe projekta 2017. godine do kraja 2020 godine izradila je voditeljica LAG-a SAVA na temelju statističkih podataka koji se kontinuirano vode putem internih evidencija LAG-a SAVA.

Evaluacija je iznimno važna kako bi se dobio uvid u ostvarene ciljeve te se omogućilo ostvarivanje svih ostalih zadanih ciljeva do kraja 2023. godine. Isto tako evaluacija dosadašnje LRS čija izrada će započeti u 2021. godini.

Evaluacijom su sumirani svi dosadašnji podaci te su izrađene tablice i grafovi koji pokazuju iznose i brojeve projekata koji su financirani unutar određenog tipa operacije, iznose i brojeve projekata financirane iz određene JLS te su podaci raščlanjeni kako bi se vidjelo u koje sektore su uložena sredstva, u koji tip ulaganja te su prikazani podaci o nositeljima projekata tj. izdvojene su žene, mladi a prikazani su i podaci o radnom iskustvu (isključivo poljoprivrednici koji plaćaju doprinose po osnovi poljoprivrede) te obrazovanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije i veterine. Osim podataka o dodijeljenim potporama LAG-a navedeni su i ukupni iznosi projekata tj. Investicija koji se provode uz dodatna vlastita sufinanciranja od strane nositelja projekta.

U periodu od 2017. do 2020. godine najviši iznos sredstava kroz sve do sada LAG Natječaje dodijeljen je korisnicima s područja Grada Jastrebarsko; 1.667.074,50 HRK a najniži korisnicima s područja Općine Luka; 317.095,11 HRK. Ukupna ulaganja u projekte također su najviša na području Grada Jastrebarskog te iznose 2.262.200,30 HRK, a najmanje ulaganja također su na području Općine Luka i iznose 415.961,00 HRK.

Iznenađuje podatak kako su na području Općine Dubravica dodijeljena sredstva LAG-a u iznosu 754.340,50 HRK, što smatramo iznimnim uspjehom obzirom na broj stanovnika (1442). Ukupna ulaganja uz vlastita sufinanciranja korisnika na području Općine Dubravica su visokih 1.219.668,04 HRK. Sufinancirano sredstvima Europske unije – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 2

 

Na Natječaje LAG-a prijavljuju se korisnici iz svih JLS, no kroz kriterije odabira u Natječajima namijenjenima poljoprivrednicima prednost su ostvarivali mladi poljoprivrednici s radnim iskustvom u poljoprivredi (poljoprivrednici koji su zaposleni na OPG-u te si po osnovi poljoprivrede plaćaju doprinose), ekološki proizvođači kao i poljoprivrednici koji su se obrazovali iz područja poljoprivrede, veterine ili prehrambene tehnologije.

Namjera da se na ovaj način potaknu mlade i osposobljene osobe na bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom sukladno podacima u Prilogu I pokazala se uspješnom. Tako je potporu ostvarilo 25 mladih poljoprivrednika i to u ukupnom iznosu od 3.161.689,43 HRK. Za projekte koje provode poljoprivrednici upisani u Upisnik ekoloških proizvođača, njih 6, dodijeljeno je 773.143,50 HRK.

Iznimno uspješnim smatramo i činjenicu kako su potpore 53 ostvarili poljoprivrednici koji su educirani u području poljoprivrede, veterine i prehrambene tehnologije i to : 25 poljoprivrednika sa završenim Agronomskim ili Veterinarskim fakultetom, 9 poljoprivrednika sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem iz područja poljoprivrede, 9 poljoprivrednika koji su završili stručna usavršavanja iz područja poljoprivrede te 5 poljoprivrednika koji su zaposleni na svojim poljoprivrednim gospodarstvima duže od 2 godine.

U prilogu dopisa dostavljamo Vam statističke pokazatelje.

 

 

S poštovanjem,

 

Voditeljica LAG-a „SAVA“

Maja Čičko, mag.ing.agr.

 

 

 

PRILOG 1 – Statistički prikaz provedenih Natječaja LAG-a SAVA

Tablica 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA

Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA  
  TO 1.1.1. – 1 natječaj TO 2.1.1. TO 1.1.2. TO 2.1.1.- 2 natječaj TO 1.1.1. – 2 Natječaj UKUPNO
Brdovec                                  –   kn                222.375,00 kn              165.000,00 kn                               112.912,50 kn                      500.287,50 kn
Dubravica                111.678,00 kn                222.375,00 kn              307.375,00 kn                               112.912,50 kn                      754.340,50 kn
Jastrebarsko                446.712,00 kn                222.375,00 kn              659.250,00 kn                               338.737,50 kn                  1.667.074,50 kn
Klinča Sela                111.678,00 kn                222.375,00 kn                                –   kn                                                 –   kn                      334.053,00 kn
Luka                                  –   kn                                 –   kn                91.270,11 kn                               225.825,00 kn                      317.095,11 kn
Marija Gorica                223.356,00 kn                222.375,00 kn              207.900,00 kn                                                 –   kn                      653.631,00 kn
Pušća                                  –   kn                222.375,00 kn              223.185,00 kn                             112.912,50 kn                      558.472,50 kn
Samobor                                  –   kn                222.375,00 kn              222.375,00 kn                               338.737,50 kn                      783.487,50 kn
Stupnik                                  –   kn                222.375,00 kn                                –   kn                               225.825,00 kn                      448.200,00 kn
Sveta Nedjelja                335.034,00 kn                222.375,00 kn                                –   kn                               112.912,50 kn                      670.321,50 kn
Zaprešić                335.034,00 kn                                 –   kn              194.077,93 kn                               225.825,00 kn                      754.936,93 kn
UKUPNO             1.563.492,00 kn            1.779.000,00 kn          2.069.623,04 kn              223.185,00 kn                          1.806.600,00 kn                  7.441.900,04 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

Graf 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 2: Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 2: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA

Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA  
  TO 1.1.1. – 1 natječaj TO 2.1.1. TO 1.1.2. TO 2.1.1.- 2 natječaj TO 1.1.1. – 2 Natječaj UKUPNO
Brdovec                                  –   kn                317.722,50 kn              330.000,00 kn                               115.000,00 kn                      762.722,50 kn
Dubravica                121.000,00 kn                319.528,04 kn              650.140,00 kn                               129.000,00 kn                  1.219.668,04 kn
Jastrebarsko                488.165,75 kn                283.893,75 kn          1.139.000,00 kn                               351.140,80 kn                  2.262.200,30 kn
Klinča Sela                205.463,00 kn                305.359,75 kn                                –   kn                                                 –   kn                      510.822,75 kn
Luka                                  –   kn                                 –   kn              189.461,00 kn                               226.500,00 kn                      415.961,00 kn
Marija Gorica                232.450,00 kn                242.987,50 kn              297.000,00 kn                                                 –   kn                      772.437,50 kn
Pušća                                  –   kn                490.000,00 kn              292.500,00 kn                             113.000,00 kn                      895.500,00 kn
Samobor                                  –   kn                286.983,75 kn              360.500,00 kn                               409.000,00 kn                  1.056.483,75 kn
Stupnik                                  –   kn                624.850,00 kn                                –   kn                               232.000,00 kn                      856.850,00 kn
Sveta Nedjelja                350.875,00 kn                663.750,00 kn                                –   kn                               117.596,25 kn                  1.132.221,25 kn
Zaprešić                341.083,25 kn                                 –   kn              277.254,19 kn                               228.000,00 kn                      846.337,44 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

 

 

Graf 3: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 4: Ukupni iznos projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Tablica 3: Pregled financiranih projekata kroz sektor i tip ulagaja te strukturu prijavitelja

 

  to 1.1.1 -1. natječaj to 2.1.1.-1 natječaj to 1.1.2. to 2.1.1.-2. natječaj to 1.1.1 -2. natječaj ukupno
sektor br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
voćarstvo 7             781.746,00 kn     2             316.875,00 kn     3                  338.737,50 kn                         1.437.358,50 kn
vinogradarstvo 3             335.034,00 kn     2             430.275,00 kn     3                  338.737,50 kn                         1.104.046,50 kn
povrćarstvo 1             111.678,00 kn     1             120.000,00 kn     1                  112.912,50 kn                             344.590,50 kn
cvjećarstvo 1             111.678,00 kn     1             194.077,93 kn     1                  112.912,50 kn                             418.668,43 kn
pčelarstvo 1             111.678,00 kn             1                  112.912,50 kn                             224.590,50 kn
stočarstvo 1             111.678,00 kn     6         1.011.200,11 kn     2                  225.825,00 kn                         1.348.703,11 kn
ratarstvo 0                               –   kn             4                  451.650,00 kn                             451.650,00 kn
aromatično i ljekovito bilje 0                               –   kn             1                  112.912,50 kn                             112.912,50 kn
javna infrastruktura 0                               –   kn 8           1.779.000,00 kn     1         223.185,00 kn 0                                   –   kn                         2.002.185,00 kn
ukupno 14         1.563.492,00 kn 8           1.779.000,00 kn 12         2.072.428,04 kn 1         223.185,00 kn 16              1.806.600,00 kn  
tip ulaganja br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
mehanizacija 6             670.068,00 kn     10         1.655.975,11 kn     12              1.354.950,00 kn                         3.680.993,11 kn
oprema 3             335.034,00 kn 4               889.500,00 kn         4                  451.648,00 kn                         1.676.182,00 kn
trajni nasadi 5             558.390,00 kn     2             416.452,93 kn     0                               974.842,93 kn
kombinacija 4               0                                                –   kn
građenje 0                               –   kn 4               889.500,00 kn     1         223.185,00 kn 0                           1.112.685,00 kn
ukupno 18         1.563.492,00 kn 8           1.779.000,00 kn 12         2.072.428,04 kn 1         223.185,00 kn 16              1.806.598,00 kn  
nositelj projekta br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
mladi (do 41. g) 8             893.424,00 kn     6         1.026.227,93 kn     11              1.242.037,50 kn                         3.161.689,43 kn
žene 4             446.712,00 kn 1               222.375,00 kn 2             214.500,00 kn 1         223.185,00 kn 2                  225.825,00 kn                         1.332.597,00 kn
ekološka poljoprivreda br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
eko proizvodnja 2             223.356,00 kn 0   3             436.875,00 kn 0   1                  112.912,50 kn                             773.143,50 kn
radno iskustvo/obrazovanje br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
radno iskustvo u poljoprivredi (upisan staž) 2 223356 0   2             387.375,00 kn 0 0 1                  112.912,50 kn                             723.643,50 kn
tečaj min 120 sat 3 335034 0   4             846.727,93 kn 0 0 2                  225.825,00 kn                         1.407.586,93 kn
srednja škola 4 446712 0       0 0 5                  564.562,50 kn                         1.011.274,50 kn
fakultet 4 446712 0   1             222.375,00 kn     8                  903.300,00 kn                         1.572.387,00 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Graf 5: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o sektoru

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 6: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o tipu ulaganja

                                                                                                            Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Graf 7: Dodijeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o radnom iskustvu/obrazovanju korisnika

 

 

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

POPIS TABLICA PRILOGA 1:

 

Tablica 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA …….1

 

Tablica 2: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA …………………………3

 

Tablica 3: Pregled financiranih projekata kroz sektor i tip ulagaja te strukturu prijavitelja …….5

 

 

 

POPIS GRAFOVA PRILOGA 1:

Graf 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO) ……………………………………………………………………………………………………………………………….2

 

Graf 2: Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO) …………………………………………………………………………………………………………………….2

 

Graf 3: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA………………………………..4

 

Graf 4: Ukupni iznos projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO) …4

Graf 5: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o sektoru…………………………………….. 6

Graf 6: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o tipu ulaganja ……………………………..6

Graf 7: Dodijeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o radnom iskustvu/obrazovanju korisnika……………………………………………………………………………………………………………………………….…7

Na sjednici Skupštine koja je zaključena 31. prosinca 2021. godine usvojena je interna evaluacija Lokalne razvojne strategije za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

LAG je s provedbom Strategije započeo u 2017. godini a prvi natječaj raspisan je u 2018. godini. Do kraja 2020. godine raspisano je 5 natječaja putem kojih su se korisnicima s područja LAG-a dodijelila sredstva u iznosu 7.441.900,04 kn dok iznos ukupnih investicija, obzirom da su u provedbi mnogih projekata i korisnici snosili dio troškova, iznosi 10.731.204,53 kn.

Izradu interne evaluacije Lokalne razvojne strategije koja obuhvaća period od početka provedbe projekta 2017. godine do kraja 2020 godine izradila je voditeljica LAG-a SAVA na temelju statističkih podataka koji se kontinuirano vode putem internih evidencija LAG-a SAVA.

Evaluacija je iznimno važna kako bi se dobio uvid u ostvarene ciljeve te se omogućilo ostvarivanje svih ostalih zadanih ciljeva do kraja 2023. godine. Isto tako evaluacija dosadašnje LRS čija izrada će započeti u 2021. godini.

Evaluacijom su sumirani svi dosadašnji podaci te su izrađene tablice i grafovi koji pokazuju iznose i brojeve projekata koji su financirani unutar određenog tipa operacije, iznose i brojeve projekata financirane iz određene JLS te su podaci raščlanjeni kako bi se vidjelo u koje sektore su uložena sredstva, u koji tip ulaganja te su prikazani podaci o nositeljima projekata tj. izdvojene su žene, mladi a prikazani su i podaci o radnom iskustvu (isključivo poljoprivrednici koji plaćaju doprinose po osnovi poljoprivrede) te obrazovanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije i veterine. Osim podataka o dodijeljenim potporama LAG-a navedeni su i ukupni iznosi projekata tj. Investicija koji se provode uz dodatna vlastita sufinanciranja od strane nositelja projekta.

U periodu od 2017. do 2020. godine najviši iznos sredstava kroz sve do sada LAG Natječaje dodijeljen je korisnicima s područja Grada Jastrebarsko; 1.667.074,50 HRK a najniži korisnicima s područja Općine Luka; 317.095,11 HRK. Ukupna ulaganja u projekte također su najviša na području Grada Jastrebarskog te iznose 2.262.200,30 HRK, a najmanje ulaganja također su na području Općine Luka i iznose 415.961,00 HRK.

Iznenađuje podatak kako su na području Općine Dubravica dodijeljena sredstva LAG-a u iznosu 754.340,50 HRK, što smatramo iznimnim uspjehom obzirom na broj stanovnika (1442). Ukupna ulaganja uz vlastita sufinanciranja korisnika na području Općine Dubravica su visokih 1.219.668,04 HRK. Sufinancirano sredstvima Europske unije – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 2

 

Na Natječaje LAG-a prijavljuju se korisnici iz svih JLS, no kroz kriterije odabira u Natječajima namijenjenima poljoprivrednicima prednost su ostvarivali mladi poljoprivrednici s radnim iskustvom u poljoprivredi (poljoprivrednici koji su zaposleni na OPG-u te si po osnovi poljoprivrede plaćaju doprinose), ekološki proizvođači kao i poljoprivrednici koji su se obrazovali iz područja poljoprivrede, veterine ili prehrambene tehnologije.

Namjera da se na ovaj način potaknu mlade i osposobljene osobe na bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom sukladno podacima u Prilogu I pokazala se uspješnom. Tako je potporu ostvarilo 25 mladih poljoprivrednika i to u ukupnom iznosu od 3.161.689,43 HRK. Za projekte koje provode poljoprivrednici upisani u Upisnik ekoloških proizvođača, njih 6, dodijeljeno je 773.143,50 HRK.

Iznimno uspješnim smatramo i činjenicu kako su potpore 53 ostvarili poljoprivrednici koji su educirani u području poljoprivrede, veterine i prehrambene tehnologije i to : 25 poljoprivrednika sa završenim Agronomskim ili Veterinarskim fakultetom, 9 poljoprivrednika sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem iz područja poljoprivrede, 9 poljoprivrednika koji su završili stručna usavršavanja iz područja poljoprivrede te 5 poljoprivrednika koji su zaposleni na svojim poljoprivrednim gospodarstvima duže od 2 godine.

U prilogu dopisa dostavljamo Vam statističke pokazatelje.

 

 

S poštovanjem,

 

Voditeljica LAG-a „SAVA“

Maja Čičko, mag.ing.agr.

 

 

 

PRILOG 1 – Statistički prikaz provedenih Natječaja LAG-a SAVA

Tablica 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA

Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA  
  TO 1.1.1. – 1 natječaj TO 2.1.1. TO 1.1.2. TO 2.1.1.- 2 natječaj TO 1.1.1. – 2 Natječaj UKUPNO
Brdovec                                  –   kn                222.375,00 kn              165.000,00 kn                               112.912,50 kn                      500.287,50 kn
Dubravica                111.678,00 kn                222.375,00 kn              307.375,00 kn                               112.912,50 kn                      754.340,50 kn
Jastrebarsko                446.712,00 kn                222.375,00 kn              659.250,00 kn                               338.737,50 kn                  1.667.074,50 kn
Klinča Sela                111.678,00 kn                222.375,00 kn                                –   kn                                                 –   kn                      334.053,00 kn
Luka                                  –   kn                                 –   kn                91.270,11 kn                               225.825,00 kn                      317.095,11 kn
Marija Gorica                223.356,00 kn                222.375,00 kn              207.900,00 kn                                                 –   kn                      653.631,00 kn
Pušća                                  –   kn                222.375,00 kn              223.185,00 kn                             112.912,50 kn                      558.472,50 kn
Samobor                                  –   kn                222.375,00 kn              222.375,00 kn                               338.737,50 kn                      783.487,50 kn
Stupnik                                  –   kn                222.375,00 kn                                –   kn                               225.825,00 kn                      448.200,00 kn
Sveta Nedjelja                335.034,00 kn                222.375,00 kn                                –   kn                               112.912,50 kn                      670.321,50 kn
Zaprešić                335.034,00 kn                                 –   kn              194.077,93 kn                               225.825,00 kn                      754.936,93 kn
UKUPNO             1.563.492,00 kn            1.779.000,00 kn          2.069.623,04 kn              223.185,00 kn                          1.806.600,00 kn                  7.441.900,04 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

Graf 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 2: Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Tablica 2: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA

Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA  
  TO 1.1.1. – 1 natječaj TO 2.1.1. TO 1.1.2. TO 2.1.1.- 2 natječaj TO 1.1.1. – 2 Natječaj UKUPNO
Brdovec                                  –   kn                317.722,50 kn              330.000,00 kn                               115.000,00 kn                      762.722,50 kn
Dubravica                121.000,00 kn                319.528,04 kn              650.140,00 kn                               129.000,00 kn                  1.219.668,04 kn
Jastrebarsko                488.165,75 kn                283.893,75 kn          1.139.000,00 kn                               351.140,80 kn                  2.262.200,30 kn
Klinča Sela                205.463,00 kn                305.359,75 kn                                –   kn                                                 –   kn                      510.822,75 kn
Luka                                  –   kn                                 –   kn              189.461,00 kn                               226.500,00 kn                      415.961,00 kn
Marija Gorica                232.450,00 kn                242.987,50 kn              297.000,00 kn                                                 –   kn                      772.437,50 kn
Pušća                                  –   kn                490.000,00 kn              292.500,00 kn                             113.000,00 kn                      895.500,00 kn
Samobor                                  –   kn                286.983,75 kn              360.500,00 kn                               409.000,00 kn                  1.056.483,75 kn
Stupnik                                  –   kn                624.850,00 kn                                –   kn                               232.000,00 kn                      856.850,00 kn
Sveta Nedjelja                350.875,00 kn                663.750,00 kn                                –   kn                               117.596,25 kn                  1.132.221,25 kn
Zaprešić                341.083,25 kn                                 –   kn              277.254,19 kn                               228.000,00 kn                      846.337,44 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

 

 

Graf 3: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 4: Ukupni iznos projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO)

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Tablica 3: Pregled financiranih projekata kroz sektor i tip ulagaja te strukturu prijavitelja

 

  to 1.1.1 -1. natječaj to 2.1.1.-1 natječaj to 1.1.2. to 2.1.1.-2. natječaj to 1.1.1 -2. natječaj ukupno
sektor br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
voćarstvo 7             781.746,00 kn     2             316.875,00 kn     3                  338.737,50 kn                         1.437.358,50 kn
vinogradarstvo 3             335.034,00 kn     2             430.275,00 kn     3                  338.737,50 kn                         1.104.046,50 kn
povrćarstvo 1             111.678,00 kn     1             120.000,00 kn     1                  112.912,50 kn                             344.590,50 kn
cvjećarstvo 1             111.678,00 kn     1             194.077,93 kn     1                  112.912,50 kn                             418.668,43 kn
pčelarstvo 1             111.678,00 kn             1                  112.912,50 kn                             224.590,50 kn
stočarstvo 1             111.678,00 kn     6         1.011.200,11 kn     2                  225.825,00 kn                         1.348.703,11 kn
ratarstvo 0                               –   kn             4                  451.650,00 kn                             451.650,00 kn
aromatično i ljekovito bilje 0                               –   kn             1                  112.912,50 kn                             112.912,50 kn
javna infrastruktura 0                               –   kn 8           1.779.000,00 kn     1         223.185,00 kn 0                                   –   kn                         2.002.185,00 kn
ukupno 14         1.563.492,00 kn 8           1.779.000,00 kn 12         2.072.428,04 kn 1         223.185,00 kn 16              1.806.600,00 kn  
tip ulaganja br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
mehanizacija 6             670.068,00 kn     10         1.655.975,11 kn     12              1.354.950,00 kn                         3.680.993,11 kn
oprema 3             335.034,00 kn 4               889.500,00 kn         4                  451.648,00 kn                         1.676.182,00 kn
trajni nasadi 5             558.390,00 kn     2             416.452,93 kn     0                               974.842,93 kn
kombinacija 4               0                                                –   kn
građenje 0                               –   kn 4               889.500,00 kn     1         223.185,00 kn 0                           1.112.685,00 kn
ukupno 18         1.563.492,00 kn 8           1.779.000,00 kn 12         2.072.428,04 kn 1         223.185,00 kn 16              1.806.598,00 kn  
nositelj projekta br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
mladi (do 41. g) 8             893.424,00 kn     6         1.026.227,93 kn     11              1.242.037,50 kn                         3.161.689,43 kn
žene 4             446.712,00 kn 1               222.375,00 kn 2             214.500,00 kn 1         223.185,00 kn 2                  225.825,00 kn                         1.332.597,00 kn
ekološka poljoprivreda br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
eko proizvodnja 2             223.356,00 kn 0   3             436.875,00 kn 0   1                  112.912,50 kn                             773.143,50 kn
radno iskustvo/obrazovanje br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos br. projekata  iznos  
radno iskustvo u poljoprivredi (upisan staž) 2 223356 0   2             387.375,00 kn 0 0 1                  112.912,50 kn                             723.643,50 kn
tečaj min 120 sat 3 335034 0   4             846.727,93 kn 0 0 2                  225.825,00 kn                         1.407.586,93 kn
srednja škola 4 446712 0       0 0 5                  564.562,50 kn                         1.011.274,50 kn
fakultet 4 446712 0   1             222.375,00 kn     8                  903.300,00 kn                         1.572.387,00 kn

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Graf 5: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o sektoru

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

Graf 6: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o tipu ulaganja

                                                                                                            Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

Graf 7: Dodijeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o radnom iskustvu/obrazovanju korisnika

 

 

Izvor: Stručna služba LAG-a SAVA, prosinac 2020. godine

 

 

POPIS TABLICA PRILOGA 1:

 

Tablica 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA …….1

 

Tablica 2: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA …………………………3

 

Tablica 3: Pregled financiranih projekata kroz sektor i tip ulagaja te strukturu prijavitelja …….5

 

 

 

POPIS GRAFOVA PRILOGA 1:

Graf 1: Dodijeljeni iznosi potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA (prema TO) ……………………………………………………………………………………………………………………………….2

 

Graf 2: Dodijeljeni iznos potpore za projekte koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO) …………………………………………………………………………………………………………………….2

 

Graf 3: Ukupni iznosi projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA………………………………..4

 

Graf 4: Ukupni iznos projekata koji se provode putem LRS LAG-a SAVA-ukupno po JLS (Svi TO) …4

Graf 5: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o sektoru…………………………………….. 6

Graf 6: Dodjeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o tipu ulaganja ……………………………..6

Graf 7: Dodijeljena sredstva putem LAG Natječaja ovisno o radnom iskustvu/obrazovanju korisnika……………………………………………………………………………………………………………………………….…7

Ostavi odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da ste s tim u redu, ali ako se želite, možete se odjaviti. Prihvati Pročitaj više

Wildcard SSL